STAMAR

CR Kauczuk chloroprenowy

CR Kauczuk Chloroprenowy

 

Temperaturowy zakres stosowania: -45°C do +100°C, krótkotrwały do +130°C


odporny:
- oleje mineralne o wysokim punkcie anilinowym,
- oleje i smary silikonowe,
- czynniki chłodzące(freon),
- amoniak bezwodny,
- roztwory soli, rozcieńczone kwasy, zasady,wodę,

 

nieodporny:
- węglowodory aromatyczne i chlorowane,
- estry, ketony, aminy, paliwa